Voordeel alle aard en aftrekbaarheid bedrijfswagens: dit zijn de CO2-cijfers die tellen

Bedrijfswagen VAA aftrekbaarheid CO2

De FOD Financiën heeft eindelijk duidelijkheid gebracht in de berekening van het voordeel alle aard en de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens. Moet je vanaf 2021 voor de CO2-uitstoot de WLTP- of NEDC 2.0-cijfers gebruiken? Beide, zo blijkt.

Wil je het voordeel alle aard of de fiscale aftrekbaarheid van je bedrijfswagen berekenen, dan heb je daar de CO2-uitstoot voor nodig. Sinds 1 september 2018 wordt de uitstoot van nieuwe auto’s gemeten volgens de WLTP-cyclus, die strenger en accurater is dan de oudere NEDC-cyclus. Maar bij wijze van overgangsmaatregel wordt dat WLTP-cijfer tot en met 31 december 2020 ook nog steeds omgerekend naar een theoretische NEDC-waarde, de zogenaamde NEDC 2.0 of gecorreleerde NEDC.

Maar wat gebeurt er na 2020? Vanaf 1 januari 2021 mogen de automerken nog wel een NEDC 2.0-waarde berekenen, maar zijn ze dat niet langer verplicht. Behalve wanneer de CO2-uitstoot van die NEDC 2.0-waarde op minder dan 50 g/km zou uitkomen. Lees: voor de meeste plug-inhybrides moet die NEDC 2.0-waarde nog wel worden berekend, en dat tot en met 31 december 2022.

Voor het COC of gelijkvormigheidsattest van je auto zijn er vanaf 2021 dus drie mogelijkheden:

• Er staat alleen een NEDC-waarde op (dan is je auto nog gehomologeerd volgens de oude NEDC-methode);

• Er staat alleen een WLTP-waarde op (die auto’s komen pas vanaf 2021 op de markt);

• Er staat zowel een NEDC 2.0- als een WLTP-waarde op (die auto’s zijn sinds 1 september 2018 op de markt).

Concreet betekent dit dat alleen wanneer je gelijkvormigheidsattest zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde aangeeft, je zelf kunt kiezen welke waarde je voor de berekening gebruikt. De uitstoot- en verbruikscijfers vind je op je gelijkvormigheidsattest terug onder rubriek 49.1 (NEDC) en/of rubriek 49.4 (WLTP).

De FOD Financiën geeft tot slot nog mee dat deze bepaling van toepassing is zolang er geen volwaardige federale regering is die de federale wetten over dit thema kan aanpassen.

Laatst gepubliceerd

Reacties

Uw reactie

Recente reacties

Laatste rijtesten

Alle rijtesten

Laatste reportages

Alle reportages

Laatste nieuws

Alle nieuws