Harde verkeerscampagnes vervangen door humor

bivv_gordeldracht

Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft 133.000 euro uitgetrokken voor de nieuwe sensibiliseringscampagne rond verkeer. Daarin verdwijnen de harde beelden en worden ze vervangen door een portie humor.

Het BIVV tekende vroeger de campagnes uit, met als resultaat vaak shockerende beelden. Of zegt de campagne waarbij hardrijders hun eigen begrafenis bijwonen je niets? Sinds de zesde staatshervorming werd verkeersveiligheid overgeheveld van de federale naar de regionale regeringen en nu werd beslist de campagne anders aan te pakken.

Voor de uitwerking wordt beroep gedaan op reclamebureau Leo Burnett. 'We gaan niet meer choqueren, maar met humor bestuurders oproepen om veiliger te rijden. De Vlaming choqueren, dat werkt niet meer. Buitenlandse studies wijzen uit dat het shockeffect met de tijd afneemt. Je moet al hele straffe beelden tonen om mensen nog wakker te schudden. Wij slaan een andere weg in: humor werkt, en daar gaan we op inzetten’ zegt Tom Garcia van dat reclamebureau. Zij wonnen onlangs de aanbesteding voor het uitwerken van de campagne, het BIVV mag nog altijd de BOB-campagnes maken.

De eerste campagne loopt vanaf oktober van dit jaar tot augustus 2016. Er wordt aangevat met een campagne rond overdreven snelheid, later worden ook thema's als rijden onder invloed, gordeldracht, onoplettendheid en bellen achter het stuur gemaakt.

Krijgen we binnenkort ook zulke borden te zien?

Laatst gepubliceerd

Reacties

Uw reactie