Column: Verkeer en mobiliteit na 9 juni: consensus over de maximum snelheid, het rijbewijs met punten en de EV-premie

Verkiezingen 2024

Je kan niet bepaald stellen dat mobiliteit een echt thema is in de aanloop naar de verkiezingen. Toch wilden we bij Autofans weten hoe de zeven grootste politieke partijen na 9 juni naar verkeer, mobiliteit en fiscaliteit kijken. We deden een algemene bevraging en daar kwamen enkele opmerkelijke vaststellingen uit.

In ons dossier ‘Verkiezingen’ hebben we de grootste partijen 10 prangende vragen voorgelegd over mobiliteit. Op een aantal thema’s waren we niet bepaald verrast door de antwoorden. Je ziet natuurlijk de typische links-rechts tegenstellingen zoals bijvoorbeeld bij het onderwerp over alcoholgebruik. Voor Open VLD, CD&V, N-VA en Vlaams Belang mogen we rustig nog een pintje of twee drinken voor we gaan rijden, maar moet de handhaving wel versterkt worden. De linkse partijen Vooruit, Groen en PVDA gaan resoluut voor de geheelonthouding. Omdat dat duidelijker is. Daar drinken we nog een watertje op.

Verkiezingen 2024

Ook zagen we eensgezindheid bij de extreme partijen als het gaat over het al dan niet stoppen met de verkoop van wagens met verbrandingsmotoren. Daar zien PVDA en Vlaams Belang hun kiezers kreunen onder de beperkte koopkracht en pleit men ervoor om ook op middellange termijn (meer betaalbare) auto’s mét CO2-uitstoot in de prijslijsten te houden. Alle andere partijen geloven dat we voluit de kaart van wagens met nul-uitstoot moeten trekken.

Punten tellen op je rijbewijs

Waar de extremisten het ook over eens zijn, is het rijbewijs met punten. Dat moet er volgens Vlaams Belang en de Partij van de Arbeid niet komen. Alle andere partijen pleiten voor een snelle invoering van het puntensysteem op je rijbewijs. Nu, dat is op zich geen nieuw gegeven want de invoering ervan was zelfs al opgenomen in het huidige regeerakkoord. Het waren MR en PS die en cours du route hun kazak hebben gedraaid en de invoering alsnog hebben tegengehouden. Wellicht uit schrik om kiezers te verliezen. Het moet wel gezegd dat die twee partijen nu wel bij een negatief advies blijven, zoals je kan lezen in ons politiek dossier op de Franstalige kant van Autofans. Ergo: of het rijbewijs met punten er ondanks de Vlaamse concensus nu echt gaat komen, dat zal vooral afhangen van welke Waalse partijen in de federale coalitie zullen belanden.

Rijden we straks allemaal 100 km/u?

Ja, maar enkel als het van de groenen afhangt. Die zien zelfs heil in een algemene zone 30 in een stedelijke omgeving (enkele uitzonderingen niet te na gesproken). Mocht ik over een zieke geest beschikken, ik zou denken dat Groen er alles aan wil doen om auto’s simpelweg te bannen uit de steden. Het goede nieuws is dat alle andere partijen het nog steeds prima vinden om op de autosnelweg 120 km/u te rijden. Met dynamische aanpassingen waar nodig, natuurlijk. Hoera, we gaan dus niet zoals de Nederlanders op (soms lege) autosnelwegen aan 100 per uur moeten taffelen om nadien de regel weer terug te draaien.

Verkiezingen 2024

De verlenging van de EV-premie komt er… niet!

Hier zijn we bij een Vlaamse materie aanbeland. Open VLD blijft erbij dat de EV-premie van Lydia Peeters een goede beslissing was. Quote: “Dit steunmechanisme kan na een evaluatie van het eerste jaar mogelijks worden verdergezet.” Lijkt alvast heel onwaarschijnlijk want alle andere Vlaamse partijen schieten het idee resoluut af. Daar zijn we het bij Autofans alvast over eens. Wil je dus nog snel je voordeel doen met de huidige EV-premie, kijk dan zeker in onze Autofans EV Gids 2024 naar welke modellen nog in aanmerking komen tot eind dit jaar.

Leuke denkpiste nog; sommige linkse partijen willen trouwens nadenken over een soort van sociale leasing wat EV-rijden meer bereikbaar moet maken voor de minder begoeden.

En wat met de fiscaliteit, salariswagens, files en rekeningrijden?

Zonder al te veel in detail te gaan (daarvoor kan je terecht bij de volledige antwoorden in ons dossier verkiezingen) mogen we stellen dat er weinig animo is voor rekeningrijden, dat er wel een draagvlak bestaat voor een blijvend gunstige EV-fiscaliteit en dat vooral de centrumrechtse partijen (Open VLD, N-VA en CD&V) het systeem van de salariswagens eigenlijk nog wel in stand willen houden.

De oplossingen die de partijen voorop stellen om de files aan te pakken zijn dan weer heel verscheiden. Al lezen we vaak dat het stimuleren van fietsen (door bijvoorbeeld een betere fietsinfrastructuur) en een beter openbaar vervoer ons al een flink stuk op weg zouden helpen om de filedruk te verlagen. Misschien wat meer stipte treinen voorzien, of terug meer bushaltes invoeren. Zou dat een idee zijn?

Laatst gepubliceerd

Reacties

Uw reactie

alle elektrische auto's in 2024, vlaamse premie

Recente reacties

Laatste rijtesten

Alle rijtesten

Laatste reportages

Alle reportages

Laatste nieuws

Alle nieuws